Geschiedenis

Molenaarsfamilie

Zo’n anderhalve eeuw geleden was de familie Van de Reijt een bekende molenaarsfamilie in Brabant, die eigenaar waren van verschillende molens o.a. in Wagenberg en Princenhage (Breda). De belangrijkste activiteiten van het familiebedrijf waren destijds het ontvangen, opslaan en verhandelen van graan.

van de Reijt

Frie van de Reijt, vader van de huidige eigenaar, nam het bedrijf in 1960 over van zijn vader. Het bedrijf richtte zich toen vooral op de verkoop van agrarische producten aan de eindverbruiker. De oliecrisis in de jaren ’70 zorgde ervoor dat de prijs van meststoffen sterk steeg. Frie van de Reijt zag een veranderende behoefte ontstaan in de markt en specialiseerde zich steeds meer op de distributie van meststoffen aan handelaren. Ook legde Van de Reijt zich in 1982 als eerste in Nederland toe op het ‘blenden’ (mengen) van meststoffen. Dat was het begin van het huidige Van de Reijt Meststoffen B.V.

Groeien in een nieuwe omgeving

Omdat een goede bereikbaarheid, vooral via het water, steeds belangrijker werd en de uitbreidingsmogelijkheden in Wagenberg beperkt waren, verhuisde Van de Reijt in 1985 Breda. Kort na de vestiging in Breda werd Van de Reijt Meststoffen B.V. erkent als groothandelaar door de vooraanstaande producenten in de branche. De verhuizing was tevens het instapmoment van de broers Victor en Leendert van de Reijt waarmee het tijdperk van de vijfde generatie Van de Reijt werd ingeluid. Vol ambitie hebben ze zich toen gericht op de exportmogelijkheden naar o.a. Duitsland. Binnen de twee jaar verdubbelde de omzet. In 1996 werd de firma Janssens Smeets in Grobbendonk (België) overgenomen waardoor ook in de Belgische markt een stevig positie werd verkregen.

De fusie tussen Van de Reijt Meststoffen en N-xt Fertilizers in 2013 was voor beide bedrijven een mooie stap voorwaarts. De kwalitatief hoogwaardige, vloeibare bodem- en bladmeststoffen van N-xt Fertilizers sluiten perfect aan bij de groeiende behoefte om steeds nauwkeuriger en efficiënter te bemesten. Via een strategische samenwerking en kennisdeling met telers, adviseurs en andere marktpartijen heeft N-xt Fertilizers een grote kennis van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid opgebouwd. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de productie van gezond voedsel voor iedereen.

Ondertussen is anno 2015 ook de vestiging in Breda te klein geworden waardoor opnieuw uitgekeken diende te worden naar een nieuwe locatie. De werkzaamheden voor het bouwen van een nieuwe bulk terminal in Moerdijk zijn inmiddels gestart. De eerste fase zou klaar moeten zijn begin april 2016. Dan verhuizen alle opzak-, op- en overslagactiviteiten vanuit Breda naar Moerdijk en in een latere fase volgen ook de verkoop en de administratie. In Moerdijk wordt een gloednieuwe loods gebouwd met een totale opp. van 12.500 m² en een opslagcapaciteit van 40.000 ton. In Moerdijk zullen schepen kunnen aanmeren tot 15.000 ton. Met deze nieuwe investering is Van de Reijt Meststoffen BV klaar voor de toekomst.

Groeien in een krimpende markt

Ondanks de krimpende markt en minder gunstige ontwikkelingen binnen de agrarische sector in m.n. West-Europa is Van de Reijt Meststoffen er de afgelopen decennia toch in geslaagd sterk te blijven groeien. Investeren in innovatie en een continue verbetering van de logistieke processen hebben hier zeker toe bijgedragen. De uitdagingen voor de toekomst zijn groot maar Van de Reijt Meststoffen blijft ernaar streven een betrouwbare leverancier en partner te zijn door zich verder te ontwikkelen en snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden waarbij we er steeds naar streven een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de landbouw.